O nas | Oferta | Kontakt | Ubezpieczenia
 
 

Nasza oferta obejmuje kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych, jak również wybrane przez klienta
cząstkowe usługi z zakresu:
- ksiąg rachunkowych
- podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
- ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego
- VAT rolników

Sporządzamy:
- deklaracje podatkowe miesięczne, kwartalne, roczne
- sprawozdania finansowe
- sprawozdania do GUS i NBP
- analizy finansowe, w tym w językach angielskim oraz
niemieckim
- listy płac i deklaracje ZUS oraz druki RMUA

Dodatkowo udzielamy porad w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
Pomagamy w:
- redagowaniu podań i odwołań,
- sporządzaniu wniosków kredytowych,
- wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania.

Osobom, zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą, pomagamy w czynnościach rejestracyjnych (ryczałt, karta
podatkowa).

 

1. Pełna ewidencja a w szczególności zapis przychodów
w ewidencji przychodów.

Prowadzenie:
- rejestru zakupu VAT
- rejestru sprzedaży VAT
- ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych
- prowadzenie ewidencji wyposażenia

Sporządzanie:
- deklaracji i informacji podatkowych
- zeznań rocznych
- sprawozdań do urzędu statystycznego i informacji do NBP
- przygotowanie przelewów podatkowych

2. Sporządzanie list płac pracowników i zleceniobiorców oraz rozliczeń z ZUS:
- prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników oraz kart
zasiłkowych (zasiłek chorobowy, rodzinny, macierzyński)
- sporządzanie deklaracji ZUS oraz druków RMUA
- przygotowanie przelewów rozliczeń z ZUS i wynagrodzeń
pracowników na rachunki ROR

© ph jawex