O nas | Oferta | Kontakt | Kancelaria Rachunkowa
 
 

Ubezpieczenia komunikacyjne - wśród oferowanych przez naszą firmę ubezpieczeń komunikacyjnych znajdują się:

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów, tzw. OC komunikacyjne - jest to obowiązkowe ubezpieczenie posiadaczy pojazdów za szko-
dy spowodowane ruchem tych pojazdów.
Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna osoby, która kierując pojazdem wyrządzi szkodę. Ubezpieczenie działa także w trakcie postoju pojazdu

Ubezpieczenie autocasco chroni właściciela pojazdu przed zniszczeniem lub utratą pojazdu/części pojazdu na skutek wymienionych w warunkach zdarzeń losowych (np. zderze-
nie się pojazdów, uszkodzenie pojazdu przez osoby trzecie, kradzież pojazdu).
Komunikacyjne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia uzyskanie pieniężnego świadczenia kierowcy i pasażerom, którzy doznają szkody na osobie
w związku z ruchem pojazdu (np. świadczenie za trwały uszczerbek na zdrowiu).

Assistance to ubezpieczenie gwarantujące kierowcy i pasażerom pojazdu pomoc techniczną w razie wypadku drogowego czy kradzieży pojazdu. Niektóre warianty assistance oferują pomoc również w razie awarii pojazdu. Ubezpieczyciel organizuje holowanie, pomoc doraźną na miejscu zdarzenia (drobne naprawy, otwarcie zatrzaśniętych kluczyków), transport, zakwaterowanie, dowóz paliwa. Ubezpiecenie assistance rozszerzyć można również o samochód zastępczy.

© ph jawex